പണ്ട് നമ്മൾ സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് കൊണ്ട് നടന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയാലോ? ഓൺലൈൻ ആയി ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് നിർമിച്ച് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം.. താഴെ നിങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയ ശേഷം CREATE ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ..


Made with ♥ by MalluFun